AUTYZM - AuTyzm?

U mojej córci autyzm został rozpoznany w wieku 3 lat. Teraz ma 12. Rehabilitacja zrobiła cuda. Dalej musimy sobie radzić z trudnościami. Ale nie podajemy się.

Podziwiam Was, wspieram, pozdrawiam 💖

Czy chcesz pomóc?