AUTYZM - AuTyzm?

U mojej córci autyzm został rozpoznany w wieku 3 lat. Teraz ma 12. Rehabilitacja zrobiła cuda. Dalej musimy sobie radzić z trudnościami. Ale nie podajemy się.

🦋 Życie dziecka z autyzmem jest ogromnym wyzwaniem. Lekcją cierpliwości, walką z samym sobą o lepszy dzień. Jest ciężko… bardzo. Ale wiem, że wkońcu praca, którą wkładamy w syna zaprocentuje 🦋

Czy chcesz pomóc?