Poznaj - AuTyzm?

Mój syn ma 9 lat i stwierdzono u niego autyzm.

Razem choć osobno

Czy chcesz pomóc?