W świecie Aspergera - AuTyzm?

Nazywam się Aneta i mam prawie 19 lat. Mam objawy ZA. Nie umiem współpracować w grupie, mam problemy z zawieraniem przyjaźni, moje zachowanie są rutynowe, powtarzalne, najprostsze czynności wykonywane są według określonego schematu, nieprawidłowe odbieranie bodźców zmysłowych. Oprócz ZA mam choroby współistniejące MPD kończyn dolnych i lekkie niedowidzenie.

Jednoczę się 🙂

Czy chcesz pomóc?