Zespół Aspergera - AuTyzm?

Mój syn ma 4.5 roku. Od 1.5 ma stwierdzony autyzm dziecięcy. Specjaliści mówią, że to Zespół Aspergera . Wychowuję syna sama, jak tylko umiem i potrafię ćwiczę z synem. Dużo mi pomagają Panie z przedszkola integracyjnego, do którego syn uczęszcza. Mój syn przede wszystkim ma problemy z komunikacją. Ma upośledzoną mowę i nie może się zintegrować społecznie. Ale z roku na rok są postępy, a dla mnie to najważniejsze

Pracuję z dziećmi z autyzmem. Są bardzo szczere, bardzo lubię te dzieciaki❤❤❤

Czy chcesz pomóc?